Kursing, ny samarbeidspartner og øvelser!

Et nytt år har gjort sin entré, og det er på tide med en aldri så liten oppdatering fra oss i INTSA! Den ikke så ukjente situasjonen rundt Covid-19 påvirker oss og vår hverdag, men vi er likevel glade for å kunne meddele fremdrift og utvikling på alle våre satsinger: Redningssystemet vårt Pro Eye DTR, kurs og opplæring, samt øvelser og programvare.

Pro Eye DTR
INTSA AS inngår samarbeid med Hatteland Technology for leveranse av kontrollpulter, samt utvikling av teknologi innen sikkerhet og livreddende systemer. Hatteland Technology er en global teknologipartner for systemintegratorer innen et bredt spekter av bransjer. Målet deres er å tilby skreddersydde teknologiløsninger, og muliggjøre industriell innovasjon ved å gi sikker tilgang til de nyeste tilgjengelige teknologiene. De tilbyr løsninger innen skjermer, panel-PCer, industriell databehandling, nettverk, kamera og overvåking og programvare. Vi er glade for å ha de med på laget! Du kan finne nettsiden deres HER!

Bildet er lånt fra Hatteland Technology sin presentasjon av deres nye «Maritime Multi Computers». 

Ellers har vi forsterket hele Pro Eye DTR ved å oppgradere systemet slik at alle komponenter og delsystemer har flere barrierer. Dette betyr at dersom noe feiler så vil det fremdeles fungere. Vi holder også kundekontakten ved like med våre venner i Miami, USA. Så snart innreise er mulig vil vi oppta vår virksomhet der borte.

Kursing og opplæring
ASK sikkerhetssenter i Ålesund benytter nå INTSA AS sin kompetanse for å drive kurs og opplæring i Beredskapsledelse samt Skadestedsledelse. INTSA har bred erfaring fra operativ beredskap i fra politi, sjøfart og forsvar, og våre instruktører er nøye selektert ut fra kompetanse og formidlingsevne. Våre kurs er tilpasset krav for smittevern, og til tross for noen utsatte aktiviteter har vi klart å kompensere i stor grad.

Øvelser i beredskap og anleggsvirksomhet
INSTA leverer flere øvelser innen beredskap i anleggsvirksomhet for Bertelsen og Garpestad. Disse finner sted både i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Vi har også startet opplæringen for å ta i bruk digitalt beredskapsverktøy fra Rayvn. Applikasjonen til Rayvn har blitt tatt i bruk av en våre faste kunder. Det betyr at de når er i stand til å håndtere en hendelse uavhengig av hvor ledelsen befinner seg, og at alle oppgaver tilknyttet hendelsen kommer på en applikasjon på mobiltelefonen. Hele beredskapsplanen er konvertert til denne applikasjonen, som gjør at informasjonsflyt og håndtering nå går betraktelig mye fortere.