Ny øvingsdukke – HLR-opplæring av høy kvalitet

Førstehjelp er en viktig del av beredskapsøvelsene vi i INTSA gjennomfører med våre kunder. Vi har derfor gått til innkjøp av Little Anne QCPR, en øvingsdukke med tilhørende tilbakemeldingsteknologi, til trening av hjerte- og lungeredning.

Little Anne QCPR er laget med realistisk anatomi, og med tilhørende applikasjon får kursdeltakere korrekt og objektiv tilbakemelding i sanntid på på dybde, frigjøring, hastighet og innblåsninger. På denne måten øker kvaliteten og effektivitet på førstehjelpstreningen vi gjennomfører! 

Tina Brandal demonstrerer hvordan Little Anne QCPR sin tilhørende applikasjonen gir direkte tilbakemelding under førstehjelpstreningen.

Førstehjelpstreningen hos INTSA blir ledet  av Tina Brandal, som er utdannet anestesisykepleier. Tina har jobbet i snart 30 år som sykepleier, og har blant annet erfaring fra akuttmottak på sykehus, samt rigg og redningshelikopter.