Øvelse Haukelitunnelen

Den 10. august holdt vi en leksjon i opplæring på beredskapsledelse og førstehjelp for entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad. Påfølgende dag ble det gjennomført en øvelse med personskade i Haukelitunellen.

Stabilisering og førstehjelp i påvente av nødetater.

Frigjøring og sikring av pasient.