Kurs og sikkerhetstjenester

INTSA tilbyr skreddersydde kurs og tjenester innen beredskap, HMS og krisehåndtering.

KURS

Beredskapsledelse

Organisering av nivåer i beredskap, krisekommunikasjon, mestring av stress i håndtering av kriser/uønsket hendelser, proaktiv ledelse, håndtering av pårørende og media/presse.

Skadestedsledelse

Mottak av nødetater og kontinuerlig risikovurdering på skadested. Organisering av nivåer i beredskap, krisekommunikasjon, mestring av stress i håndtering av kriser/uønsket hendelser, proaktiv ledelse, håndtering av pårørende og media/presse.

Next of kin

Bedrifter vil måtte møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon. Praktisk trening for alle i bedriften som vil ha førstehåndskontakt med pårørende. Her blir det lagt opp til trening både teoretisk og opp imot sparringspartnere, for å gjøre bedriften i stand til å takle en slik situasjon på best mulig måte.

Granskingskurs

Juridiske emner og rettspraksis. Intervjuteknikk etter politiets avhørsmetoder, barriereanalyse etter MTO (Menneske, Teknologi og Organisasjon), oppsett og rapportskriving, visuelt oppsett til presentasjon av gransking, ledelse av granskingsteam, mandatforståelse, samt re-trening av de nevnte kursene.

Førstehjelpskurs

Organisering av beredskap & introduksjon til førstehjelp: luftveier og pustefunksjon (A+B), sirkulasjonssvikt (C), brudd og væskebehandling, bevissthetsnivå (D) og akuttmedisinske tilstander, hjerte- og lungeredning (HLR), hypotermi, brann, etse- og elektriske skader, traumepasient, hode-/ nakke-/ og ryggskader (ABC).

ANDRE TJENESTER

Beredskapsøvelser

Nivå 1: Utførende personell.
Nivå 2: Ledernivå/administrativ nivå. Samarbeidsøvelser om kunden har flere involverte firma. Kundetilpassede verifikasjonsøvelser.

Gransking

Gransking av uønskede hendelser og levering av preliminær rapport innen 48 t. Vi benytter diverse granskingsmetoder utifra hendelsetype. Kan også tilby også beredskapsvakt innen granskning for bedrifter som ønsker å outsource dette pålagte kravet, samt kurs om bedriften ønsker dette.

Instruktørutleie

Vi leier ut instruktører til sikkerhetssenter som driver med kurs for offshore, fiske og fangst, samt passasjertransport til sjøs.

Ta kontakt for booking av våre kurs og tjenester!